Co jsem psal v disertaci

Petr Aubrecht: Ontology Transformations Between Formalisms

Dnešní počítače jsou velmi výkonné, a tak se začínají zajímat o okolní svět. Už jim nestačí vykonávat příkazy, které určují hranice, čemu lze porozumět. Rády by chápaly souvislosti toho, co dělají, aby jejich rozhodnutí nebyla nesmyslná (např. aby se již tvrdohlavě nedožadovaly biologického vyšetření, když pacient krvácí z tepny).

Zatímco počítače zvládnou vykreslovat virtuální realitu stále dokonaleji, docela normální uvažování je pro ně stále stejný problém jako v šedesátých letech. Ukazuje se, že člověk používá obrovské množství informací, které počítači nikdo neřekl a tudíž je neví.

Douglas Lenat rozhodl, že je třeba tuto informaci začít sbírat a v roce 1984 se rozjel projekt Cyc, který sbírá informace, které nejsou explicitně vysloveny, ale každý člověk je ví. Dnes mají kolem dvouset tisíc pojmů a pravidel, které se k nim váží. A stále nedokáží uvažovat ani na úrovni pětiletého dítěte.

Na stejné problémy narazil i vývoj Internetu. Jistě jste si ho všimli, kdo není na webu, ten prostě neexistuje. Ze začátku to bylo prima, ale teď už je tam trošku moc plno. Neva – máme přece vyhledávače! Tak zkuste najít opravnu obuvi někde poblíž, která má otevřeno, když jedete do práce... Docela by se hodilo, kdyby vyhledávač rozuměl něčemu jako "poblíž, když jedu do práce", že?

Pro popis světa a jeho vazeb se používají tzv. ontologie. Jsou to v podstatě katalogy pojmů (slov), u kterých je napsáno, jak souvisí s jinými pojmy. Trošku podobně je udělaná wikipedie. Jenže kdyby to bylo popsané textem, byl by tomu počítač stejně houby porozuměl. Takže se vymýšlejí jazyky (aby to vypadalo víc vědecky, říkám tomu formalismy), jak počítači potřebné informace předložit.

A protože je na světě mnoho lidí a jazyků, je i mnoho počítačů a počítačových jazyků. A jako si nerozumí lidé s různými jazyky, nerozumí si ani počítače používající různé jazyky. A jako si lidé vymysleli překladatele a esperanto, já jsem se snažil vymyslet takové esperanto a překlad různých jazyků.

A o tom je moje disertace.